Casa de Tor

Área de identidade

Tipo de entidade

Familia

Forma(s) autorizada(s) do nome

Casa de Tor

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Pazo de Tor
  • Familia Garza

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

Historia

Lugares

Estatuto xurídico

Funcións, ocupacións e actividades

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Taboada y Losada Vázquez de Temes Bermudez y Quiroga, Ramón

Identificador da entidade relacionada

Categoría da relación

xerárquica

Type of relationship

Datas da relación

Descrición da relación

Access points area

Puntos de acceso á área temática

Puntos de acceso ao lugar

Occupations

Área de control

Authority record identifier

Identificador da institución

Regras e/ou convencións usadas

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

Escritura(s)

Fontes

Notas de mantención

  • Clipboard

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados